IQVIA Vet In Touch

Gebruik en Privacybeleid

Welkom

www.vetintouch.be heet u welkom ! Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens die u verstrekt via deze website.

Wij raden u aan om de tekst van dit privacybeleid aandachtig te lezen vooraleer u deze website gebruikt of er informatie aan verstrekt. Dit privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd teneinde het aan te passen aan nieuwe noden en ontwikkelingen. Daarom raden we u aan dit privacybeleid op regelmatige tijdstippen te lezen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de volgende farmaceutische firma’s:


  • Imby Pet Food
  • Phytovet
  • Vera Icon
  • VetPlus

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • om u toe te laten deze website te gebruiken
  • om de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van deze website te verbeteren en aan uw voorkeuren aan te passen
  • om u op de hoogte te houden over de producten van de deelnemende partners en de ondernemingen binnen dezelfde groep als de deelnemende partners

Uw persoonsgegevens kunnen voor één of meerdere van de hoger vermelde doeleinden worden meegedeeld aan IQVIA Solutions Belgium, Da Vincilaan 7, 1930 Zaventem en aan de ondernemingen binnen dezelfde groep als de deelnemende partners.

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen alsook om de doeleinden te ondersteunen.

U heeft een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht om (i) verbetering te vragen van onjuiste persoonsgegevens en (ii) verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens die gelet op de hoger omschreven doeleinden onvolledig of irrelevant zijn of waarvan de verkrijging, mededeling of bewaring verboden zijn of die langer zijn bewaard dan nodig om de hoger omschreven doeleinden te verwezenlijken. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor publiciteitsdoeleinden.

Om de hierboven opgesomde rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met één van de deelnemende partners via de hierboven vermelde adressen of u kunt daartoe een email sturen naar support@vetintouch.be.

Als u hiet niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ’cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First Party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies, die tot de categorie van First party cookies’ behoren.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

We treffen alle redelijke maatregelen om het doorzenden van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze website te beschermen en om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast. Als onderdeel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens wordt alle overgedragen informatie via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Wachtwoorden, identificatienummers of andere toegangsmodaliteiten die op deze website van toepassing zijn, dienen door u op vertrouwelijke wijze te worden behandeld.

Link naar andere websites

Deze website kan koppelingen (’links’) of verwijzingen naar andere websites bevatten. Koppelingen naar deze websites worden uitsluitend verleend voor het gemak van onze bezoekers. Toegang tot die websites is op risico van de gebruiker. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Het is aangewezen, telkens wanneer u een website bezoekt, het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen.

Algemeen

Klant type  * 
Ordenummer E-mailadres
 *  bv: N9999(9)
Naam  * 
Voornaam  * 
Taal  * 
Land  * 
BTW-nummer
 * 

Praktijk

Praktijk Zoek op postcode of praktijknaam
Praktijknaam
Straat + Nummer
 * 
Postcode
 * 
Plaats
 * 

Contact

Telefoonnummer
 * 
Faxnummer
E-mailadres
 * 

Snelle Toegang : ontvang uw paswoord via SMS door hier uw GSM-nummer in te geven.

GSM-nummer
Annuleren

Help

For assistance or inquiries, our dedicated support team is here to help. Reach out to us at +32 3 355 29 79 for prompt assistance and answers to your questions.

Protecting your data

To understand how we protect your data and ensure compliance with privacy regulations please read our Legal Disclaimer and GDPR Compliance statement. Your trust and privacy are of utmost importance to us.

Disclaimer - Legal Notice

IQVIA services

Explore our diverse service portfolio to discover how we can further assist you, as a veterinarian. Category Management, Couponing, Digital Signage, Merchandising, Other IQVIA Services

IQVIA Vet In Touch

IQVIA is a world leader in using data, technology, advanced analytics and human expertise to help customers drive healthcare forward. As the essential partner for veterinarians and pharmaceutical companies we offer effective activation services and marketing tools to meet today´s challenges.
Loading...